Vi tar hand om dig

Basic Care Unit har hemtjänst, omsorg och hushållsnära tjänster som sin specialitet.

Vår policy är att Du och Dina behov står i centrum. Detta anser vi vara en vägledning om hur vi tillsammans med Dig skall utforma våra insatser.

Den samlade kompetensen bland våra medarbetare samt vårt krav på kvalité, kontinuitet, lyhördhet och flexibilitet anser vi vara viktiga för att just Du ska uppnå det optimala målet; ett meningsfullt liv.

Kontakta oss